bing
אינסופי לזרוח על ידי OPI

אינסופי לזרוח על ידי OPI

 

מגוון אינסופי ברק טווח ביניים, בין לכה קלאסי וג ' לים כדי קבועים-למחצה. הוא משלב את הקלות של יישום של לכה קלאסי, ארוך טווח משטחים חצי קבוע.

Lire la suite