bing

Marvis

Marvis, משחות שיניים כתות מעל 50 שנה !בבסיס של אבקת אלום, משחות שיניים, Marvis פולנית ולהלבין את השיניים בעדינות. כתות יותר מ-50 שנה, המותג Itlaienne אריזה רטרו הצליח להתבלט בזכות משחות שיניים מפואר הטעם המקורי.

תחייך, יש לך עכשיו לבן שיניים, ריח פה רענן, חיוך קורן !
Lire la suite
Marvis